26 Januari 2020
 

 

 
     
 
  Kata Alu-Aluan
  Y. Bhg. Datuk Noni J. SaidY. Bhg. Datuk Noni J. Said

Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan,
Belia dan Sukan Sabah
Pengerusi Jawatankuasa Hadiah dan Cenderamata
Pengerusi Jawatankuasa Publisiti dan Seranta
Timbalan Pengarah Operasi Merangkap Ketua Urusetia
SUKMA ke IX, 2002, Sabah
klik disini