26 Januari 2020
 

 

 
     
 
  Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan
  Penasihat I :
 
  YB. Datuk Hj. Yahya Hussin
Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan
Negeri Sabah.
  Penasihat II :
 
  YBhg. Datuk Wira Mazlan Ahmad
Ketua Pengarah,
Majlis Sukan Negara Malaysia.
  Penasihat III :
 
 

YBhg. Datuk Noni J. Said
Setiausaha Tetap,
Kementerian kebudayaan, Belia dan Sukan
Negeri Sabah.

  Pengerusi :
 

Encik Herman Tiongsoh
Pengurus Besar,
Lemaga Sukan Negeri Sabah

Kompleks Sukan Likas,
Mel Beg No. 142,
88999 KOTA KINABALU

Tel: 088-214331
Fax: 088-217380 / 243341
Email: gm.ls@sabah.gov.my

  Tim. Pengerusi :
 

Encik Mahmood Kalong
Timbalan Pengurus Besar,
Lembaga Sukan Negeri Sabah

  Setiausaha :
 

Encik Peter Rajah
Pengurus,
Lembaga Sukan Negeri Sabah

  Pen. Setiausaha:
 

Encik Mohd. Asneh Mohd. Noor
Pen. Pengurus,
Lembaga Sukan Negeri Sabah

  Ahli-ahli:
 

Persatuan Sukan Kebangsaan Yang Terbabit

J/K Komunikasi, Teknologi dan Maklumat

27 Persatuan Sukan Negeri Yang Terlibat dalam SUKMA2002

 
   
 
 
  Tugas-tugas Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan adalah seperti berikutt:-
 


a) Bertanggungjawab kepada Jawatankuasa Penganjur.

b) Bekerjasama dengan Persatuan Sukan Kebangsaan dan Majlis Sukan Negara dalam menyediakan persatuan pertandingan bagi semua jenis sukan dalam "Sukan Malaysia".

c) Menyediakan dan menentukan tempat pertandingan sesuai dan mengikut peraturan bagi semua jenis sukan.

d) Mengadakan dan menentukan semua peralatan yang diperlukan adalah sesuai dan mengikut peraturan pertandingan bagi semua jenis sukan.

e) Menyediakan dan menentukan jadual pertandingan bagi semua jenis sukan.

f) Menyediakan dan mengesahkan semua keputusan pertandingan.

g) Melantik pengadil, empayer dan pengerusi pertandingan yang diperlukan.

h) Menyediakan buku keputusan rasmi keseluruhan semua pertandingan selepas tamat "Sukan Malaysia"

i) Bekerjasama dengan persatuan sukan kebangsaan yang berkenaan dalam kelicinan pengelolaan dan perjalanan pertandingan-pertandingan.

j) Menubuhkan "Juri Rayuan" bagi semua jenis sukan dalam
"Sukan Malaysia".

k) Bertanggungjawab dalam semua perkara-perkara teknikal terlibat dengan pengelolaan dan pertandingan dalam "Sukan Malaysia".

l) Mengurus dan mengesahkan penyertaan pegawai dan atlit semua pasukan bagi semua jenis sukan.

m) Menyediakan keperluan peruntukan Jawatankuasa.

n) Lain-lain tugas yang relevan yang dikenal pasti dari semasa ke semasa bagi melicinkan lagi pelaksanaan Jawatankuasa ini.