30 Januari 2020
 

 

 
     
 
  Jawatankuasa Keraian, Lawatan dan Perhubungan Awam
  Pengerusi :
 
 

YB. Datuk Sukarti Bin Wakiman
Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri.

Jabatan Perkhidmatan Awam negeri,
Tingkat 1-5, Wisma Perindustrian,
Jalan istiadat, Likas,
88100 KOTA KINABALU

Tel: 088-288401
Fax: 088-288573
Email: pengarahjpan@sabah.gov.my

  Tim. Pengerusi I:
 
  Hj. Nordin Bin Siman
Timbalan Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri.
  Tim. Pengerusi II:
 
 

Hj Masood Hj Salleh
Timbalan Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri II

  AJK :
 

Encik John J. Totu
Wakil Setiausaha Tetap
Kementerian Pembangunan Infrastruktur

Hj Yahamad Budin
Wakil Pengarah Istiadat & Protokol

Salleh Datuk Hj.Allif
Wakil Pengurus Besar,
Lembaga Sukan Negeri

Ak. Mohd Rodzan Pg. Dahlan
Wakil Pengarah Taman-Taman Sabah.

Humphrey Ginibun
Wakil Pengurus Besar,
Lembaga Penggalakan Pelancungan Sabah.

Surim Kurun
Wakil Urusetia SUKMA Ke-9

Sairin Melin
Ketua Penolong Pengarah,
Bhg. Perkhidmatan & Kerjaya, JPAN.

Susan C. H. Jill
Ketua Penolong Pengarah,
Bahagian Perancangan & Sistem Maklumat, JPAN tukar ke
Bahagian Penyelidikan & Perancangan, JPAN

Norsin Ahmad
Ketua Penolong Pengarah,
Bhg. Biasiswa, JPAN.

Yeo Boon Hai
Ketua Penolong Pengarah,
Bahagian Khidmat Pengurusan, JPAN.

Ibnu Rasid Epit
Wakil Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Pembangunan Organisasi, JPAN tukar ke
Adnan Miassin
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Pembangunan Organisasi,JPAN

Clement Makulin
Wakil Ketua Penolong Pengarah,
Bahagian Saraan & Pencen, JPAN.

Celeste Monica Pang
Lembaga Penggalakan Pelancongan Sabah.

Abdul Rahman Hj. Mohd.Tahir
Bahagian Pembangunan Organisasi, JPAN

 
   
 
 
  Tugas-tugas Jawatankuasa Keraian, Lawatan dan Perhubungan Awam adalah seperti berikut:-
 


a) Menyelaraskan dan mengatur program sampingan seperti lawatan sebelum, semasa dan selepas Sukan Malaysia.

b) Menjadualkan/mengatur program di sepanjang SUKMA bagi menggalakkan penyokong/keluarga atlit dan lain-lain penduduk bercuti ke Sabah selaras dengan Kempen Cuti-Cuti di Malaysia.

c) Mempromosikan lawatan ke Sabah semasa SUKMA.

d) Menyediakan keperluan peruntukan kewangan untuk Jawatankuasa ini.

e) Lain-lain tugas yang relevan yang dikenalpasti dari masa ke semasa demi untuk melicinkan perjalanan Jawatankuasa

  Pertandingan Golf VIP SUKMA Ke-IX, 2002
 

Acara ini akan disertai oleh YAB Ketua Menteri/Menteri Besar, Menteri - Menteri Persekutuan dan Negeri Sabah/Sarawak/Ahli Exco Negeri Semenanjung Malaysia, Penaja dan Kakitangan kanan Negeri dan Persekutuan di Negeri Sabah serta Negara Brunei Darussalam dan Wilayah Utara Australia.

2. Empat (4) peserta akan mewakili setiap pasukan dan terdapat 20 kontinjen SUKMA kali ini.Pertandingan akan dibahagi kepada dua (2) kategori iaitu ;

Berpasukan seramai empat (4) peserta dan Individu yang dilayaki oleh ke-empat-empat mereka.

3. Pemilihan tarikh 07 September 2002 adalah bagi membolehkan semua VIP daripada 20 kontinjen menyertainya kerana mereka dijangka hadir acara perasmian pembukaan. Disamping itu, acara ini adalah acara tradisi SUKMA yang lalu sebagai program sampingan kepada VIP SUKMA.

Aturcara Pertandingan Golf VIP SUKMA Ke-IX, 2002
Tarikh: 07 September 2002
Hari: Sabtu
Masa: 8.00 pagi
Tempat: Sutera Harbour Golf & Country Club, Kota Kinabalu.