30 Januari 2020
 

 

 
     
 
  Jawatankuasa Publisiti, Promosi dan Seranta
  Pengerusi :
 
 

Datuk Noni J. Said
Setiausaha Tetap,
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Sabah

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan,
Tingkat 10, Blok B, Wisma MUIS,
Karung Berkunci No. 2007,
88999 KOTA KINABALU.

Tel: 088-287533 / 287588
Fax: 088-240533 / 237788
Email: sut. kbss@sabah.gov.my

  Ahli :
 
  En. Jumat Engson
Pengarah Penyiaran Kawasan Sabah
Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah

En. Almain Ajirul
Pengarah Penerangan Sabah
Jabatan Penerangan Sabah

En. Kamal D.E. Quadra
Pengarah Pendidikan Sabah
Jabatan Pendidikan

En. Bruno Vun
Pengarah Unit Kemajuan IT Negeri

En. Koh Choon Kong
Pengarah Jabatan Perkhidmatan Komputer
Negeri Sabah

Pengarah Utusan Akhbar

Pengarah Perbadanan kemajuan Pelancongan Sabah (STPC)

Pengarah Urusan TV3

Pengarah Urusan NTV7

Pengarah Persatuan Akhbar

Mayor Dewan Bandaraya Kota Kinabalu

Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka

 
   
 
 
  Tugas-tugas Jawatankuasa Publisiti Promosi dan Seranta adalah seperti berikut:-
 


a) Lawatan promosi ke negeri-negeri di Semenanjung Malaysia serta
Sarawak(jika perlu).

b) Menyediakan bil-board, banner dan perhiasan di tempat-tempat pertandingan.

c) Menwujudkan kerjasama yang lebih erat dengan pihak media massa untuk membantu meningkatkan lagi publisiti dan imej SUKMA.

d) Menerbitkan buletin dan akhbar SUKMA.

e) Menyelaraskan keperluan PA System dan semua gelanggang pertandingan.

f) Mengurus Media Massa, TV, Radio dan siaran langsung semasa SUKMA IX, Tahun 2002.

h) Merancang dan mengurus promosi dan publisiti SUKMA IX, 2002.

i) Menyediakan keperluan peruntukan kewangan untuk Jawatankuasa

j) Lain-lain tugas yang relaven yand dikenal pasti dari semasa ke semasa demi untuk melicinkan perjalanan Jawatankuasa.