30 Januari 2020
 

 

 
     
 
  Jawatankuasa Upacara Penyampaian Hadiah
  Pengerusi :
 

YBhg. Datuk Haji Ujang Haji Sulani
Setiausaha Tetap
Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan

Kementerian Kerajaan Tempatan & Perumahan
Tingkat 4,
Wisma Tun Fuad Stephens,
8999 KOTA KINABALU

Tel: 088-254404
Fax: 088-234076
Email: sut.mlgh@sabah.gov.my

  Tim.Pengerusi :
 

Tuan Hj. Jumahat Intang

  Setiausaha :
 

Encik Aftar Nurajat

  Bendahari :
 

Encik Robin Wong

  Ahli-Ahli :
 

Wakil Urusetia SUKMA

Wakil Jawatankuasa Hadiah dan Cenderamata

Wakil Jawatankuasa Sambutan, Jemputan dan Protokol

Wakil Jawatankuasa Pengangkutan

Wakil Jawatankuasa Sajian dan Makanan

Wakil Jawatankuasa Penyediaan "Venue" dan Alat Pertandingan

Wakil Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan

Wakil Jawatankuasa Kewangan

Wakil Jawatankuasa Penginapan Delegasi dan Tetamu Khas

Wakil Jawatankuasa Publisiti dan Seranta

Wakil Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Wakil Jawatankuasa Keselamatan dan Lalulintas

Wakil Jawatankuasa Tenaga Sukarelawan

Wakil Pesuruhjaya Pengakap Sabah

 
   
 
 
  Tugas-tugas Jawatankuasa Upacara Penyampaian Hadiah adalah seperti berikut:-
 


a) Mengenalpasti pengangkutan dan menetapkan senarai nama penyampai hadiah bagi
setiap event/acara sukan yang dipertandingkan.

b) Menyelaraskan pengangkutan pada penyampai hadiah (VVIP) mengikut jadual tugas.

c) Menyelaras penyediaan makan minum penyampai hadiah semasa bertugas.

d) Menyediakan hadiah di setiap lokasi penyampaian hadiah acara berkenaan.

e) Menyediakan keperluan peruntukan Jawatankuasa.

f) Lain-lain tugas yang relevan yang dikenalpasti dari semasa ke semasa demi untuk
melicinkan perjalanan Jawatankuasa.