26 Januari 2020
 

 

 
     
 
  Jawatankuasa Perkampungan Sukan
  Pengerusi :
 
  Y.Bhg. Prof. Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. Abu Hassan Othman
Naib Canselor

Universiti Malaysia Sabah,
Beg Berkunci No. 2073,
88999 KOTA KINABALU.

Tel: 088-32000 / 320202
Fax: 088-320203
Email: vcumsah@ums.edu.my
  Timbalan Pengerusi I :
 
  Y.Bhg. Prof. Datuk Dr. Kamaruzaman Hj. Ampon
Timbalan Naib Canselor (P&P)
  Timbalan Pengerusi II :
 
 

Y.Bhg. Prof. Datuk Dr. Mohd Noh Dalimin
Timbalan Naib Canselor (HEP)

  Bendahari :
 

En. Rizal Othman
Bendahari

  Setiausaha :
 

En. Hela Ladin Mohd Dahalan
Pendaftar

  Pen. Setiausaha :
 

En. Mohd Asyraaf Abdullah
Pegawai Belia dan Sukan

  Pen. Setiausaha II :
 

En. Azmi Jumat

  Urusetia/Pendaftaran :
 

En. Abdullah Hj. Mohd Said
Timbalan Pendaftar (Pengurusan Sumber Manusia)

  Perasmian
Perkampungan Sukan :
 

Prof. Dr. Zainodin Hj. Jubok
Dekan Sekolah Sains Dan Teknologi

  Persembahan :
 

Prof. Madya. Hj. Inon Shaharuddin Abd. Rahman
Dekan Sekolah Pengajian Seni

  Gerai-Gerai :
 

Prof. Madya Syed Azizi Syed Wafa

  Keselamatan :
 

Kapt. Haznain Ngamil
Pegawai Keselamatan

  ICT Media:
 

Prof. Madya Dr. Ithnin Bujang
Ketua Unit Media & Teknologi Pendidikan

  Perkampungan :
 

YBhg. Prof. Datuk Dr. Mohd Noh Dalimin
Timbalan Naib Canselor (HEP)

  Urusetia & Kemudahan Jab. Pembangunan Sumber Manusia :
 

En. Awang Damit Hj. Awang Anak

 
   
 
 
  Tugas-tugas Jawatankuasa Perkampungan Sukan adalah seperti berikut:-
 


a) Mengurus dan menyediakan semua keperluan untuk sukan dari segi:-

i) Penginapan kontinjen/petugas.
ii) Keperluan peralatan asas penginapan seperti cadar, sarung bantal, kusyen dan sebagainya.

b) Menggubal dan membuat peraturan untuk Perkampungan Sukan yang dicadangkan di UMS, mempastikan perlaksanaan peraturan dan melaksanakan. Peraturan-peraturan hendaklah boleh digunakan bagi tempat-tempat penginapan yang lain.

c) Bekerjasama dengan lain-lain Jawatankuasa Pengelola dan Jawatankuasa Kecil dalam menentu dan menyediakan kemudahan yang diperlukan oleh Jawatankuasa berkenaan.

d) Mengurus pendaftaran penginapan atlet/petugas dan membuat penempatan mengikut kampong.

e) Menyediakan keperluan peruntukan kewangan untuk Jawatankuasa.

f) Lain-lain tugas yang difikirkan perlu.