30 Januari 2020
 

 

 
     
 
  JAWATANKUASA INDUK LARIAN OBOR SUKMA IX 2002
  Penaung :
 

Y.B. Datuk Haji Yahya Hussin
Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan

  Penasihat :
 

Y.B. Datuk Hj. Nasir Tun Datuk Seri Panglima Hj. Sakaran
Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Keusahawanan

  Pengerusi :
 

YB. Datuk Gulam Jalani
Setiausaha Tetap,
Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Keusahawanan

Jalan Sembulan,
Peti Surat No. 11591,
88817 KOTA KINABALU

Tel: 088-268521
Fax: 088-239751
Email: sut.kplb@sabah.gov.my

 
Timbalan Pengerusi :
:
 

YBhg. En. Mohd. Yunus Hj. Ismail
Pengerusi Timbalan Setiausaha Tetap,
Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Keusahawanan.

  Setiausaha :
 

YBhg. En. Mohamad Hj. Osup
Ketua Penolong Setiausaha (Pembangunan Sumber Manusia)
Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Keusahawanan.

YBhg. En. A.M. Ibnu Hj. A.K. Baba
Penolong Setiausaha (Pembangunan Sumber Manusia)

  Bendahari :
 

Ybhg. En. Noorhaneem Shahrin
Akauntan
Dewan Bandaraya Kota Kinabalu.

  Ahli-Ahli :
 

Presiden - Presiden Majlis Perbandaran

Semua Pegawai dan Penolong Pegawai Daerah

Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan

NGOS dan Swasta


 
   
 
 
  Tugas-tugas Jawatankuasa Larian Obor adalah seperti berikut:-
 


a) Memberitahu rakyat Negeri Sabah melaui larian ini mengenai Negeri Sabah menjadi Tuan Rumah bagi Sukan Malaysia Ke IX, 2002

b) Larian SUKMA Ke - IX ini akan diakan dengan jayanya.

c) Melaksanakan strategi pelaksanaan Larian Obor.

d) Menyediakan keperluan peruntukan kewangan untuk Jawatankuasa

e) Lain-lain tugas yang relaven yand dikenal pasti dari semasa ke semasa demi untuk melicinkan perjalanan Jawatankuasa.