26 Januari 2020
 

 

 
     
 
  Jawatankuasa Penyediaan "Venue" , Peralatan dan Kelengkapan Pertandingan
  Penasihat I :
 
  YB. Datuk Hj.Yahya Hussin
Menteri, Kementerian Kebudayaan, Belia Dan Sukan
Negeri Sabah.
  Penasihat II :
 
  YBhg. Datuk Wira Mazlan Ahmad
Pengarah, Majlis Sukan Negara Malaysia.
  Penasihat III :
 
 

YBhg. Datuk Noni J. Said
Setiausaha Tetap,
Kementerian Kebudayaan, Belia Dan Sukan
Negeri Sabah.

  Pengerusi :
 

Encik Herman Tiongsoh
Pengurus Besar,
Lembaga Sukan Negeri Sabah.

Kompleks Sukan Sabah,
Mel Beg No. 142,
88999 KOTA KINABALU

Tel: 088-214331
Fax: 088-217380 / 243341
Email: gm.ls@sabah.gov.my

  Tim. Pengerusi :
 

Encik Mahmood Kalong
Timbalan Pengurus Besar,
Lembaga Sukan Negeri Sabah

  Setiausaha :
 

Ir. Chris Lean
Jurutera Lembaga Sukan Negeri Sabah.

  AJK :
 

Ir. Goh Peck Tee
Jurutera
Jabatan Kerja Raya Negeri Sabah.

Pengarah
Jabatan Air Negeri Sabah.

Majlis Sukan Negara Malaysia

Majlis Sukan Negeri Sabah

Pengarah Urusan,
Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB)

Jawatankuasa Information & Comunication
Technology (ICT) SUKMA IX 2002

Pegawai Teknikal Persatuan Sukan
Kebangsaan Yang Berkenaan.

Setiausaha Kehormat Persatuan Sukan
Negeri Yang Berkenaan.

Pemilik-Pemilik Venue Pertandingan & Latihan

Puan Salina Ag. Ali
Lembaga Sukan Negeri Sabah.

 
   
 
 
  Tugas-tugas Jawatankuasa Penyediaan "Venue" , Peralatan dan Kelengkapan Pertandingan adalah seperti berikut:-
 

a) Menyediakan keperluan peruntukan oleh Jawatankuasa.

b) Mengenalpasti venue pertandingan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu.

c) Menyediakan Venue Pertandingan, Peralatan dan Kelengkapan yang sesuai yang merangkumi pengiktirafan, kos, keselamatan, lokasi, spesifikasi dan lain-lain perkara yang berkenaan.

d) Kos penyediaan venue pertandingan yang bersesuaian.

e) Mengurus naik taraf venue pertandingan dan keperluan pembelian peralatan dan kelengkapan.

f) Mewujudkan kerjasama dan koordinasi yang kukuh antara pihak-pihak yang terlibat.

g) Memastikan venue pertandingan dan peralatan sukan semasa pertandingan dalam keadaan memuaskan.

h) Memastikan venue pertandingan dan peralatan dalam keadaan baik selepas pertandingan.

i) Pengurusan penyimpanan, inventori, peralatan selepas pertandingan.

j) Lain-lain tugas yang relevan yang dikenalpasti dari semasa ke semasa demi untuk melicinkan perjalanan Jawatankuasa.