30 Januari 2020
 

 

 
     
 
  Jawatankuasa kewangan dan Tajaan
  Penasihat :
 
  Y.B. Datuk Musa Hj.Aman
Menteri Kewangan
  Pengerusi :
 
  Y. Bhg. Datuk S. Abdillah S. Hassan, J.P
Setiausaha Tetap

Tingkat 5,
Wisma Kewangan,
88563 KOTA KINABALU

Tel: 088-252692
Fax: 088-237605
Email: sut.mof@sabah.gov.my
  TIm. Pengerusi :
 
 

En. Yusoff Datuk Hj. Mohd Kassim
Timbalan Setiausaha Tetap (1)

  Setiausaha :
 

En. Abdul Gafar Madin
Penolong Setiausaha

  Ahli-ahli Jawatankuasa :
 

Wakil Kementerian Kebudayaan,
Belia dan Sukan.

Wakil Lembaga Sukan Negeri Sabah.

Wakil Warisan Harta Sabah Sdn. Bhd.

Wakil Jabatan Belia dan Sukan
(Persekutuan) Sabah.

Datuk Hj. Mohd Safari Manan
Yayasan Sabah

 
   
 
 
  Tugas-tugas Jawatankuasa Kewangan dan Tajaan adalah seperti berikut:-
 


a) Mendapatkan sumbangan kewangan melalui tajaan bagi membantu membiayai kos pengelolaan SUKMA ke IX, 2002.

b) Mengurus keadaan kewangan, menentukan belanjawan dan membuat bayaran berkaitan dengan urusan SUKMA IX, 2002.

c) Mengenalpasti dan menjemput syarikat swasta untuk terlibat dalam penganjuran SUKMA.

d) Memastikan perbelanjaan SUKMA tidak melebihi daripada anggaran yang dibuat mengikut belanjawan.

e) Menyediakan keperluan peruntukan Jawatankuasa.

f) Lain-lain tugas yang relevan yang dikenalpasti dari semasa ke semasa demi untuk melicinkan lagi perjalanan Jawatankuasa.