26 Januari 2020
 

 

 
     
 
  Jawatankuasa Penginapan Delegasi dan Tetamu Khas
  Pengerusi :
 
  YB. Datuk Monica Chia
Setiausaha Tetap
Kementerian Pelancongan, Alam Sekitar Sains dan Teknologi

Tingkat 6, Menara Sabah Bank,
Wisma Tun Fuad Stephens,
88300 KOTA KINABALU

Tel: 088-242811
Fax: 088-236005
Email: sut.mocet@sabah.gov.my
  Timb. Pengerusi:
 
  Encik William Baya
Ketua Penolong Setiausaha
Kementerian Pelancongan, Alam Sekitar Sains dan Teknologi

  Ahli-ahli:
 
 

Datuk Noni J. Said
Setiausaha Tetap
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Negeri, Sabah

Datuk Hj. Mohd. Yunus Ag. Hashim
Setiausaha Tetap
Kementerian Pembangunan Infrastruktur

Encik Alex Cham
Sabah International Hotel Association (SIHA)

Puan Jaime Chok
Sabah Hotel Association (SHA)

Encik Hamzah Datuk Hj. Mohd Zakaria
Pengarah
Bahagian Istiadat dan Protokol
Jabatan Ketua Menteri

Pengurus Besar
Perbadanan Kemajuan Pelancongan Sabah

  Urusetia :
 

Encik Ag. Kassim Hj. Ag. Ismail
Kementerian Pelancongan, Alam Sekitar Sains Dan Teknologi.

 
   
 
 
  Tugas-tugas Jawatankuasa Penginapan Delegasi dan Tetamu Khas adalah seperti berikut:-
 


a) Merancang dan mengurus penginapan untuk kontinjen semua negeri dan pasukan yang mengambil bahagian, "delegate" dan tetamu.

b) Merancang dan mengurus persiapan fizikal penginapan, ubahsuai dan naiktaraf tempat penginapan dan dalam keadaan baik, bersih, selamat dan selesa.

c) Menyediakan keperluan peruntukan Jawatankuasa

d) Lain-lain tugas yang relaven yang dikenalpasti dari semasa ke semasa demi untuk melicinkan perjalanan Jawatankuasa