30 Januari 2020
 

 

 
 
 
     
 
  JUMLAH MUATAN KOLEJ KEDIAMAN UMS
jumlah muatan
sebenar
jumlah pelajar menginap di kolej sesi 2000/2001
jumlah pelajar UMS tidak termasuk UiTM
jumlah muatan
Maximum
Penghuni Dalam Kampus Tetap
       
Kolej A
910
817
910
Kolej B
833
833
833
Kolej C
585
566
585
Kolej D
861
709
861
Jumlah
3189
Penghuni Luar Kampus
       
Kolej Indah Permai
1370
  
(1506)
1776*
Kolej Kurnia Perdana
1576
  
1773*
Kingfisher
440
  
500*
Jumlah
3386
 
Jumlah Besar
  
  
(6968)
7,328
 
Nota:

* Ruang Kediaman KKIP yang diduduki oleh UiTM pada masa ini sebanyak 45
daripada 296 unit * 296 rumah kediaman UMS, KKIP - 45 unit dihuni oleh UiTM = 251 unit x 6 pelajar = 1,506 * Setiap 1 unit rumah ditambah seorang penghuni (Kingfisher, Kurnia Perdana & KKIP)